Witamy na stronie internetowej Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk –
oddział w Katowicach.

Na naszej witrynie na bieżąco będą zamieszczane informacje związane z organizacją
prac Komisji oraz planowanymi wydarzeniami i inicjatywami.