Konferencja naukowa „Czytanie Dwudziestolecia V”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Czytanie Dwudziestolecia V, której współorganizatorem jest Komisja Historycznoliteracka PAN – oddział w Katowicach.

Obrady będą odbywały się od 28 do 30 września 2022 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (al. Armii Krajowej 36 a).