5. Literacka Konferencja Naukowa „Przed i po – Tadeusz Różewicz”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Przed i po Tadeusz Różewicz, która została objęta patronatem Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach. Obrady będą odbywały się 17 i 18 października 2022 roku w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.