Spotkanie wokół książki „Marani literatury polskiej”

Otwarte spotkanie z prof. Agatą Bielik-Robson, prof. Piotrem Bogaleckim i prof. Adamem Lipszycem poświęcone książce „Marani literatury polskiej” (pod red. P. Bogaleckiego i A. Lipszyca. Austeria. Kraków 2020), które odbyło się 31 maja 2021 roku o godzinie 18.00 na platformie MS Teams.

Moderatorem dyskusji był prof. Aleksander Nawarecki.