Światy poetyckie Jerzego Lucjana Woźniaka

Seria: Światy poetyckie
Rok wydania: 2019
Wydanie: pierwsze
ISBN:  978-83-8183-010-2
Liczba stron: 178
Format: 150 x 235 mm

Artur Daniel Liskowacki napisał, że wiersze Jerzego Lucjana Woźniaka wpisują się w dwa porządki: wewnętrzny (liryka „opowiadająca o życiu i śmierci oraz spajającej je miłości”) i przestrzenny („wędrówka w pejzażu realnym, lecz i metafizycznym”). Rzeczywiście: twórczość Woźniaka wyraźnie pokazuje, jak ważne są dla niego dwa wielkie tematy: natury i egzystencji. Określają one charakter tej poezji jako rodzącej się na styku sił odwiecznych, odkrywających wzajemne podległości i dominacje. W świecie natury – żywioł gór ujawnia swoją kosmiczną niepojętość, a jednocześnie, budząc respekt i podziw, skłania do poznawania siebie wciąż od nowa. W świecie egzystencji – to, co intymne, zarazem nadaje pewność istnieniu, odkrywając także wszelkie ułomności ciała.

Poezja Lucjana Jerzego Woźniaka jest wielowymiarowa, prosta i nieozdobna, choć jednocześnie ufająca mimetycznej funkcji słowa. Jeżeli odwołuje się do wyobraźni, to po to, by zaraz ją zderzyć z prawdą życia. I jakkolwiek nie musi się to z sobą kłócić, tutaj nabiera sensu dodatkowego. Wyobraźnia jest siłą kosmiczną, mierzy się ze światem gór; życie – potęga horyzontu – opiera się na codzienności. Jest w tej poezji zachwyt i jest przytłoczenie. Przywołując znaną pieśń religijną, powiedzieć można, że wiersze Jerzego Lucjana Woźniaka wybrzmiewają „po górach, dolinach”. Jak dzwon głoszą zachwyt nad światem, nad jego – zawsze jednokrotną – urodą, i jak dzwon żegnają – równie jednokrotne – życie.

Niniejsza publikacja ukazuje się w 80. rocznicę urodzin Jerzego Lucjana Woźniaka. Niektóre szkice zostały wygłoszone 11 stycznia 2019 roku w Mediatece Zagłębiowskiej, w czasie benefisu zorganizowanego na cześć Poety. Zbiór ten jest kontynuacją projektu naukowego, realizowanego w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Uniwersytetu Śląskiego, w którym – od roku 2014 – opisujemy  najwybitniejszych lub najbardziej reprezentatywnych poetów Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, Podbeskidzia oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej XX i XXI wieku. Partnerami projektu są Komisja Historycznoliteracka PAN – oddział w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Literackie, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Od Redaktorów