Wykład Mistrzowski prof. dr hab. Anny Węgrzyniak, 16.01.2020 r.

Wykład Mistrzowski prof. dr. hab. Przemysława Marciniaka, 16.12.2019 r.

Światy poetyckie Barbary Gruszki-Zych, 06.12.2019 r.

Wykład mistrzowski prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, 18.11.2019 r.

Wykład otwarty prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej, 23.05.2019 r.

Seminarium naukowe „Co zostało z Niziurskiego?”, 15.05.2019 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość”, 7-8.05.2019 r.

„Tragedie Seneki. Problemy krytyki tekstu” – spotkanie z dr. hab. prof. UŚ Tomaszem Sapotą i dr Iwoną Słomak, 11.04.2019 r.