Seminarium naukowe „Co zostało z Niziurskiego?”, 15.05.2019 r.