Wykład mistrzowski prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, 18.11.2019 r.