Wykład otwarty prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej, 23.05.2019 r.