Kontakt

Komisja Historycznoliteracka
Oddział PAN w Katowicach

Przewodnicząca:
dr hab. prof. UŚ Joanna Kisiel
e-mail: joanna.kisiel@op.pl

Wiceprzewodnicząca:
dr hab. Iwona.Gralewicz-Wolny
e-mail: iwona.gralewicz-wolny@us.edu.pl

Wiceprzewodnicząca:
dr hab. Beata Mytych-Forajter
e-mail: beatamytych@interia.pl

Sekretarz:
dr Katarzyna Niesporek-Klanowska
e-mail: katarzyna.niesporek@us.edu.pl