Przewodnicząca

DR HAB. PROF. UŚ JOANNA KISIEL – profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sztuki interpretacji jako formy opisu świata i jednostki, związków poezji i wyobraźni w XX wieku, poszukiwania egzystencjalnego wymiaru literatury. W swych pracach podejmuje namysł nad doświadczeniami skończoności, samotności i straty oraz lękiem i […]

Wiceprzewodnicząca

DR HAB. PROF. UŚ IWONA GRALEWICZ-WOLNY – profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek o polskiej literaturze współczesnej: Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej (2002); Ja czytam, ty czytasz… Dziesięć szkiców o poezji i prozie (2011); Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej (2014), W cudzysłowie. O literaturze […]

Wiceprzewodnicząca

DR HAB. PROF. UŚ BEATA MYTYCH-FORAJTER – profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się historią i teorią literatury oraz jej związkami z historią idei, antropologią, geografią humanistyczną i przyrodoznawstwem.Autorka książek: Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku (2004), Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje (2010), Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego […]

Sekretarz

DR KATARZYNA NIESPOREK-KLANOWSKA – adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się krajowa i emigracyjna poezja polska drugiej połowy XX wieku, literatura na Górnym Śląsku oraz twórczość najnowsza. Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała w tomach zbiorowych i czasopismach. Autorka monografii „Ja” Świetlickiego (2014); Eda. Szkice o wyobraźni i poezji (2015); Boskie, ludzkie. Studia […]