Przewodnicząca

DR HAB. PROF. UŚ JOANNA KISIEL

profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sztuki interpretacji jako formy opisu świata i jednostki, związków poezji i wyobraźni w XX wieku, poszukiwania egzystencjalnego wymiaru literatury. W swych pracach podejmuje namysł nad doświadczeniami skończoności, samotności i straty oraz lękiem i bezsennością
w literaturze XX i XXI wieku. Autorka książek:  Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia (2001); Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego (2009); 
Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach (2009); Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji (2011).