Wiceprzewodnicząca

DR HAB. PROF. UŚ IWONA GRALEWICZ-WOLNY

profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.
Autorka książek o polskiej literaturze współczesnej: Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej (2002); 
Ja czytam, ty czytasz… Dziesięć szkiców o poezji i prozie (2011); Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej (2014),
W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieku (2016) oraz o twórczości dla dzieci i młodzieży:
Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury (2013, wspólnie z Beatą Mytych-Forajter).