Wiceprzewodnicząca

DR HAB. PROF. UŚ BEATA MYTYCH-FORAJTER

profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.
Zajmuje się historią i teorią literatury oraz jej związkami z historią idei, antropologią, geografią humanistyczną i przyrodoznawstwem.
Autorka książek: Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku (2004), Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje (2010), 
Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki (2014), Zwierzęta na zakręcie (2017), współautorka pracy Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury (2013, wspólnie z Iwoną Gralewicz-Wolny) oraz przekładu rozprawy François Soulages’a Estetyka fotografii. Strata i zysk (2007, wspólnie z Wacławem Forajterem).